Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2014

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken nalezen onder het 'kopje' overlijdensberichten.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

 

 

 

* 02 januari 2014           De heer H. Naber

* 13 januari 2014           Mevrouw J.E.A. van der Woude- van Putten

* 10 februari 2014          Mevrouw U.S.H. Muste-Metzer 

* 29 april 2014               De heer J.J. van der Peijl

* 28 september 2014      De heer Th. Boerkoel

* 23 oktober 2014          De heer F. Loeff

 

 

 

Nieuwe reacties

13.06 | 10:44

Aanmelding voor lidmaatschap kan per 21 mei 2022 per e-mail bij onze penningmeester, Monique Ensink, met vermelding van uw Naam, Adres en Woonpl. tel & e-mail.

16.05 | 10:18

U kunt lid worden door een mail te sturen naar onze penningmeester, de heer Rik Muste met vermelding van uw NAW gegevens inclusief telefoonnr en e-mail adres

13.05 | 15:18

Hoe kan je lid worden en ook het Contactorgaan ontvangen?
Mijn Moeder heeft van 1948 tot 1958 op verschillende ondernemingen in Indonesië
gewoond. Is nu 96jaar

13.05 | 15:13

Dag Iedereen,
Mijn Moeder, Lies de Koning-Ruygrok is op 13 mei 1948 met de Indrapoera naar Indonesië vertrokken. Ze is tot 1958 betrokken geweest bij de HVA.