Nieuw bestuur

 Geachte leden,

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 21 mei jl.. zijn de aspirant-bestuursleden bij acclamatie benoemd als nieuw bestuur door de vergadering.

U kunt hen nu benaderen (zie kopje Bestuur)

 

 

 

Nieuwe reacties

13.06 | 10:44

Aanmelding voor lidmaatschap kan per 21 mei 2022 per e-mail bij onze penningmeester, Monique Ensink, met vermelding van uw Naam, Adres en Woonpl. tel & e-mail.

16.05 | 10:18

U kunt lid worden door een mail te sturen naar onze penningmeester, de heer Rik Muste met vermelding van uw NAW gegevens inclusief telefoonnr en e-mail adres

13.05 | 15:18

Hoe kan je lid worden en ook het Contactorgaan ontvangen?
Mijn Moeder heeft van 1948 tot 1958 op verschillende ondernemingen in Indonesië
gewoond. Is nu 96jaar

13.05 | 15:13

Dag Iedereen,
Mijn Moeder, Lies de Koning-Ruygrok is op 13 mei 1948 met de Indrapoera naar Indonesië vertrokken. Ze is tot 1958 betrokken geweest bij de HVA.