Personeelsvereniging VHVAM Gepensioneerden

Lidi Naber, uw webmaster.                                                                                                                                                   Bijgewerkt Bijgewerkt op 15 mei 2023                                                                                                                                                                                  * Bewerkt:                                                                                                    * Nieuwe leden                                                                                        *  Agenda                                                                                                * Nieuw Bestuur                                                                                      * Bestuur                                                                                                  * Mededelingen bestuur


                                                                                      

                                                                                                                                              
 

(De Website heeft een andere layout gekregen.)

Wllt u constant op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen onze vereniging? Kijkt u dan regelmatig op onze site. 

Als het even kan wordt de website iedere dag bijgewerkt.
©2011 Niets van deze website mag openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het bestuur Personeelsvereniging VHVAM Gepensioneerden. Ook de site delen op Facebook is NIET toegestaan.

Misbruikers van onze website zullen strafrechtelijk worden vervolgd!